ერთფერიანი ბეჭდვა
   

ციფრული ასლის გადაღება შავ-თეთრი – RISO - 50 ეკზ.-დან
შესაძლო ფორმატი: A4, A3; ფერები: შავი

ფორმატი A3 რაოდ: 50 100 200 300 500 1000
ანუ იგივე A4 რაოდ: 100 200 400 600 1000 2000
ცალმხრივი, ქაღ. 80 გრ/კვ.მ, ლარი 6 8 12 17 25 46
ორმხრივი, ქაღ. 80 გრ/კვ.მ, ლარი 10 13 18 23 35 63
 + მცირე პროდუქციის ჭრა +2 +3 +4 +5 +6 +10
სხვა ქაღალდზე ბეჭდვისას ზემოთ მოყვანილ ცხრილს ემატება:
ფორმატი A3 რაოდ: 50 100 200 300 500 1000
ანუ იგივე A4 რაოდ: 100 200 400 600 1000 2000
თეთრი 100 გრ/კვ.მ, Colotech ლარი +4 +8 +16 +24 +40 +80
თეთრი 120 გრ/კვ.მ, Colotech ლარი +4,5 +9 +18 +27 +45 +90
თეთრი 160 გრ/კვ.მ, Colotech ლარი +8 +16 +32 +48 +80 +160
ფერადი 80 გრ/კვ.მ, Color+  ლარი +2,5 +5 +10 +15 +25 +50
ფერადი 160 გრ/კვ.მ, Color+ ლარი +5 +10 +20 +30 +50 +100
ფერადი 160 გრ/კვ.მ, Symphony ლარი +7 +14 +28 +42 +70 +140
   
ოფსეტური ბეჭდვა ერთ ფერში – Romajor – 100 ეკზ.-დან
მაღალი გარჩევადობა, ფოტოს მაღალი ხარისხი!
შესაძლო ფორმატი: A4, A3, A3+ (SRA);
ფერები: ნებისმიერი, შედგენით (CMYK, Bronz, Silver, Pantone)
ლაქი: წყალდისპერსიული ან UV
ფორმატი A3+ (31x43სმ) რაოდ: 100 300 500 1000 3000 5000
ქაღალდის ტიპი:   ფასები ცალმხრივი/ორმხრივი
ოფსეტური 80 გრ/კვ.მ ფასი ₾ */* */* */* */* */* */*
ცარცი 115 გრ/კვ.მ ფასი ₾ */* */* */* */* */* */*
თვითწებვადი ფასი ₾ * * * * * *
 + ყოველი დამატებითი ფერი  + ₾ +* +* +* +* +* +*
 + დამატებითი სპეც. ფერი  + ₾ +* +* +* +* +* +*
 + წყალდისპერსიული ლაქი  + ₾ +* +* +* +* +* +*
 + მცირე პროდუქციის ჭრა  + ₾ +* +* +* +* +* +*
* მაღალხარისხიანი გამოსახულების ბეჭდვისას, ყოველ ფერზე ემატება 6$ ფირის ღირებულება
ქაღალდის შესაძლო სხვა ვარიანტები: ოფსეტური (80...140 გრ/კვ.მ.); ცარცი პრიალა ან გლუვი (80...300 გრ/კვ.მ.); დაფერილი; ფაქტურიანი; თვითკოპირებადი; თვითწებვადი; მუყაო; ბრისტოლი; დიზაინერული სპეციალური
   
ტრაფარეტული ბეჭდვა ერთ ფერში – 100 ეკზ.-დან

შესაძლო ფორმატი: A5, A4, A3, A3+ (SRA);
ფერები: ნებისმიერი, შედგენით (CMYK, Bronz, Silver, Pantone)
სპეც.საღებავები: პლასტიზოლი, UV, ხავერდის ეფექტი, ფლურესცენტული, ამობურცულის ეფექტი
ლაქი: ტრაფარეტული ან UV
ქაღალდის შესაძლო სხვა ვარიანტები: ოფსეტური (80...160 გრ/კვ.მ.); ცარცი პრიალა ან გლუვი (80...350 გრ/კვ.მ.); დაფერილი; ფაქტურიანი; თვითკოპირებადი; თვითწებვადი; მუყაო; ბრისტოლი; დიზაინერული სპეციალური
სხვა საბეჭდი მედია: პლასტიკატი, ფირი, ტექსტილი, ტყავი, ხე, მინა, ორგმინა, მეტალი, PVC, PVE, სხვა...
   
ასლის გადაღება – XEROX - 1 ეკზ.-დან; ფერები: შავი;

ფასები 70 გრ/კვ.მ სიმკვრივის ოფსეტურ ქაღალდზე:
A4: 1 გვ. - 0,05 ლარი; A3: 1 გვ. - 0,10 ლარი


   
  ფასები მოყვანილია დღგ–ს ჩათვლით.
ფასების სრული სია იხილეთ აქ: ფასები