ფოლგირება – ფერადი ფოლგის დატანა ცხელი მეთოდით
   


ფერები: ოქრო, ვერცხლი, შავი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ჰოლოგრამის იმიტაცია, ფაქტურები
   


მეტალის კლიშის მომზადება ბეჭდვისთვის
მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის
ფართობი კვ.სმ 51-100 101-200 201-300 301-500 500...

ფასი ლარი 1 კვ.სმ

1,4 1,2 1,0 0,8 0,5
ფართობის გამოთვლისას გათვალისწინებული უნდა იყოს
+2 სმ დამატებითი ველი ყველა მხრიდან
* ცალკე კლიშის შეკვეთებს არ ვიღებთ!

ფოლგირება (მაქსიმუმ 3 ფერი)
მედიის სისქე 70-დან 500 გრ/კვ.მ–მდე

მხოლოდ ფოლგირება
1 ფერი

100 300 500 1000 5000 10000
სავიზიტო, ლარი 11 15 20 30 100 200
A6-მდე, ლარი 11 15 21 31 116 212
A5-მდე, ლარი 12 18 25 40 159 298
A4-მდე, ლარი 14 23 34 58 248 476
A3-მდე, ლარი 20 43 67 124 581 1142

ფასები მოცემულია სტანდარტული ოქროს და ვერცხლის ფოლგის გათვალისწინებით. ფერადი და სპეც. ფოლგის ფასები მოლაპარაკებით;
რთულ მასალებზე ემატება 20-50% სირთულის მიხედვით

ქაღალდის შესაძლო ვარიანტები (500 გრ/კვ.მ-მდე!): საეტიკეტო; ოფსეტური; ცარცი პრიალა ან გლუვი; დაფერილი; ფაქტურიანი; თვითწებვადი; მუყაო; ბრისტოლი; დიზაინერული სპეციალური
სხვა საბეჭდი მედია: ზოგიერთი პლასტიკი, ტყავი, დერმატინი, ბუველინი, PVC, ლამინირებული მასალა და სხვა...
 
   

  რელიეფი - ამობურცვა
   


მეტალის კლიშის მომზადება ამობურცვისთვის
მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის
ფართობი კვ.სმ 51-100 101-200 201-300 301-500 500...

ფასი ლარი 1 კვ.სმ

1,4 1,2 1,0 0,8 0,5
ფართობის გამოთვლისას გათვალისწინებული უნდა იყოს +2 სმ დამატებითი ველი ყველა მხრიდან და ასევე, ის ფაქტორი, რომ ტექნოლოგიურ პროცესს სჭირდება 2 ცალი (დედალ-მამალი) კლიშე, რომელიც გათვლილი იქნება კონკრეტული ქაღალდის სისქეზე
* ცალკე კლიშის შეკვეთებს არ ვიღებთ!

ქარხნული ან წინასწარ ნაბეჭდი ქაღალდის ამობურცვა
80-300 გრ/კვ.მ სიმკვრივის

მხოლოდ ამობურცვა (ქაღალდი)

100 300 500 1000 5000 10000
A6-მდე, ლარი 10 12 15 20 60 100
A4-მდე, ლარი 12 15 19 25 75 125
A3-მდე, ლარი 15 18 24 30 90 150

რთულ მასალებზე ემატება 20-50% სირთულის მიხედვით

ქაღალდის შესაძლო ვარიანტები (300 გრ/კვ.მ-მდე!): საეტიკეტო; ოფსეტური; ცარცი პრიალა ან გლუვი; დაფერილი; ფაქტურიანი; თვითწებვადი; თხელი მუყაო; ბრისტოლი; დიზაინერული სპეციალური
სხვა მედია: ზოგიერთი პლასტიკი, ტყავი, დერმატინი, ბუველინი, PVC, ლამინირებული მასალა და სხვა...

  ლამინაცია
   


ლამინაცია პაკეტური - 1 ეკზ.-დან
ქაღალდი იდება ლამინაციის ფირის ორმხრივ პაკეტში
და გაივლის ცხელ ლილვებს
ზომა 75 მკრ 100 მკრ 125 მკრ 175 მკრ 250 მკრ
A6, ფასი ლარი, 1 ეკზ. - - - - 0,40
A5, ფასი ლარი, 1 ეკზ. - - 0,60 - -
A4, ფასი ლარი, 1 ეკზ. - - 1,00 - -

A3, ფასი ლარი, 1 ეკზ.

- - - 2,00 -
   
ლამინაცია რულონური - 10 ეკზ.-დან
ქაღალდი მიეწოდება დანადგარს რიგრიგობით, სადაც გაივლის ცხელ ლილვებს, რულონიდან მიწოდებული ლამინაციის ფირთან ერთად. დანადგარის მომართვისათვის აუცილებელია 1–დან 5 ფურცლამდე.
ლამინაცია, ცალი მხარე, A3 10 ც 50 ც 100 და მეტი
პრიალა 25მკრ(ჩინეთი), ლარი, 1 ეკზ. 0,50 0,20 0,12
პრიალა 25მკრ(გერმ.), ლარი, 1 ეკზ. 0,60 0,25 0,16
გლუვი 25მკრ(ჩინეთი), ლარი, 1 ეკზ. 0,50 0,20 0,14
გლუვი 25მკრ(გერმ.), ლარი, 1 ეკზ. 0,60 0,25

0,18