შპს „პრინტ-ჯორჯია"
სათაო ოფისი და დიზაინ-სტუდია:
ალ. ყაზბეგის გამზ. #47
Mob.: (+995 577) 786557, (+995 571) 727172
E-mail: office@print.ge

facebook.com/print.ge

გადახდა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით
შპს „პრინტ-ჯორჯია", ს/კ: 205004378
ფაქტიური მისამართი: ალ. ყაზბეგის გამზ. 32/34 ჩიხი (კ. ქუთათელაძის ქ. #8)
დღგ გადამხდელის მოწმობა: #66797 (14/09/2004წ.)
ბანკი: სს. „საქართველოს ბანკი“, ბ/კ: BAGAGE22
ანგარიში ლარში: GE84BG0000000314596100

ტრანსპორტირება თბილისის მასშტაბით
1000 ლარის ზემოთ ღირებულების პროდუქციის მიტანა უფასოა.
1000 ლარამდე პროდუქციის ადგილზე მიტანის ფასები მოცემულია რუქაზე: