ბუკლეტი, ბროშურა
  ქვემოთ მოყვანილია სტანდარტული ზომების ფასები მინიმალურ ტირაჟებზე.
მაღალ ტირაჟებზე ოფსეტური ბეჭდვის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლების სისტემა.
   

ტიპი A4-3
(21x30სმ გაკეცილი სამად)
A4 გაკეცილი სამად - ციფრული ბეჭდვა - 10 ეკზემპლარიდან
ქაღალდი: 160 გრ/კვ.მ ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
1 ც. ფ. დატვირთვის მიხ.: მსუბუქი *₾; დატვირთული *₾
A4 გაკეცილი სამად - ოფსეტური ბეჭდვა - 200 ეკზემპლარიდან
ცარცის ქაღალდის სიმკვრივე: რაოდენობა:
100 300 500 1000 3000 5000
130 გრ/კვ.მ, ფასი ₾ * * * * * *
170 გრ/კვ.მ, ფასი ₾ * * * * * *
200 გრ/კვ.მ, ფასი ₾ * * * * * *
250 გრ/კვ.მ, ფასი ₾            
ოპცია: ლაქირება, ბეჭდვა ბრონზით და ვერცხლით, ფოლგირება, კვეთა.
   

ტიპი A3-3
(42x30სმ გაკეცილი სამად)
A3 გაკეცილი სამად - ციფრული ბეჭდვა - 5 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
1 ც. ფ. დატვირთვის მიხ.: მსუბუქი *₾; დატვირთული *₾
A3 გაკეცილი სამად - ოფსეტური ბეჭდვა - 100 ეკზემპლარიდან
ცარცის ქაღალდის სიმკვრივე: რაოდენობა:
100 300 500 1000 3000 5000
130 გრ/კვ.მ, ფასი ₾ * * * * * *
170 გრ/კვ.მ, ფასი ₾ * * * * * *
200 გრ/კვ.მ, ფასი ₾ * * * * * *
250 გრ/კვ.მ, ფასი ₾            
ოპცია: ლაქირება, ბეჭდვა ბრონზით და ვერცხლით, ფოლგირება, კვეთა.
   

ტიპი A6
(15x10სმ აკინძულ მდგომარეობაში)
A6 ციფრული ბეჭდვა - 10 ეკზემპლარიდან
8 გვერდი, 160 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
1 ც. ფ. დატვირთვის მიხ.: მსუბუქი *₾; დატვირთული *₾
A6 ოფსეტური ბეჭდვა - 300 ეკზემპლარიდან
ცარცის ქაღალდის სიმკვრივე: რაოდენობა:
100 300 500 1000 2000 3000
8 გვ 130 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებით 8 გვ - +77 +88 +109 +151 +194
8 გვ 170 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებით 8 გვ - +82 +91 +114 +161 +209
ოპცია: ლაქირება, ბეჭდვა ბრონზით და ვერცხლით, ფოლგირება, კვეთა.
   

ტიპი A5
(15x21სმ აკინძულ მდგომარეობაში)
A5 ციფრული ბეჭდვა - 10 ეკზემპლარიდან
8 გვერდი, 160 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
1 ც. ფ. დატვირთვის მიხ.: მსუბუქი *₾; დატვირთული *₾
A5 ოფსეტური ბეჭდვა - 200 ეკზემპლარიდან
ცარცის ქაღალდის სიმკვრივე: რაოდენობა:
200 300 500 1000 2000 3000
8 გვ 170 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებით 8 გვ +77 +81 +91 +114 +161 +209
8 გვ 200 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებით 8 გვ +78 +83 +93 +118 +168 +219
ოპცია: ლაქირება, ბეჭდვა ბრონზით და ვერცხლით, ფოლგირება, კვეთა.
   
ტიპი A4-1/3
(10x21სმ აკინძულ მდგომარეობაში)
ციფრული ბეჭდვა - 10 ეკზემპლარიდან
ფასი: ---- ლარი;

ოფსეტური ბეჭდვა - 200 ეკზემპლარიდან
ცარცის ქაღალდის სიმკვრივე: რაოდენობა:
100 300 500 1000 3000 5000
8 გვ 130 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ - - - - - -
+ ყოველი დამატებით 8 გვ - - - - - -
8 გვ 170 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ - - - - - -
+ ყოველი დამატებით 8 გვ - - - - - -
ოპცია: ლაქირება, ბეჭდვა ბრონზით და ვერცხლით, ფოლგირება, კვეთა.
   

ტიპი A4
(21x30სმ აკინძულ მდგომარეობაში))
A4 ციფრული ბეჭდვა - 5 ეკზემპლარიდან
4 გვერდი, 160 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
1 ც. ფ. დატვირთვის მიხ.: მსუბუქი *₾; დატვირთული *₾
A4 ოფსეტური ბეჭდვა - 100 ეკზემპლარიდან
ცარცის ქაღალდის სიმკვრივე: რაოდენობა:
200 300 500 1000 2000 5000
8 გვ 200 გრ/კვ.მ ქაღალდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებით 8 გვ +118 +128 +149 +199 +300 -
ოპცია: ლაქირება, ბეჭდვა ბრონზით და ვერცხლით, ფოლგირება, კვეთა.
   

  არასტანდარტული, ორიგინალური ბუკლეტები და ბროშურები
  არ გაკმაყოფილებთ სტანდარტული პროდუქცია?
ჩვენი დიზაინერები მზად არიან დააკმაყოფილონ თქვენი ნებისმიერი მოთხოვნა, ხოლო საწარმო შემოგთავაზებთ მრავალფეროვან ტექნოლოგიებს ჩანაფიქრის განსახორციელებლად.