ბეჭდვისშემდგომი მომსახურება
   
  ფურცლების აკრეფა (დალაგება)
ხელით ან ავტომატით ტირაჟის მიხ.: 0,002-0,003 ლარი
 
  აკინძვა
   
სკობებით აკინძვა - 1 ეკზ.–დან, ლარი:
მაქსიმუმ 25 ფურცელი. ლარი:
  რაოდენობა
1 10 50 100 1000 3000
1-სკობი, 1 ც.ფ. 0,5 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04
2-სკობი, 1 ც.ფ. 0,6 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
   
მავთულით აკინძვა - 1 ეკზ.–დან,
მაქსიმუმ 40 ფურცელი. ლარი:
  რაოდენობა
1 10 50 100 1000 3000
1-სკობი, 1 ც.ფ. 1 0,25 0,1 0,08 0,06 0,05
2-სკობი, 1 ც.ფ. 1 0,30 0,12 0,10 0,08 0,07
   
მეტალის ზამბარით აკინძვა - 1 ეკზ.–დან, ლარი:
  ფურცლების მაქს.რაოდ., 80 გრ./კვ.მ
           
პირველი ეკზ.            
+ მომდევნო ეკზ.            

   
პლასტიკური ზამბარით აკინძვა - 1 ეკზ.–დან, ლარი:
  ფურცლების მაქს.რაოდ., 80 გრ./კვ.მ
45 65 95 125 145 160 200 240 340 410
პირველი ეკზ. 1,4 1,5 1,7 1,8 2 2,2 2,8 2,7 3,3 3,7
+ მომდევნო ეკზ. 0,37 0,49 0,65 0,81 0,94 1,20 1,75 1,7 2,3 2,7
   
თერმოყდებში ჩასმა - 1 ეკზ.–დან
სტანდარტული ყდები: წინა მხარე გამჭვირვალე, უკანა – ფერადი
ფერები: თეთრი, შავი, ლურჯი, წითელი, მწვანე
  ფურცლების მაქს.რაოდ., 80 გრ./კვ.მ
100 200 300 400 500 600
1 ეკზ, ლარი - - - - - -
   
თერმოაკინძვა - 10 ეკზ.–დან
ციფრულად დაბეჭდილი ყდები - 10 ეკზ.–დან
სტამბური წესით დაბეჭდილი ყდები - 100 ეკზ.–დან
1 კვ.სმ = 1 თეთრი (ყდის ფასი ითვლება ცალკე)
(მაგ.: A5 ფორმატის 300 გვ. აკინძვა 37 თეთრი)
   
ძაფით შეკერვა + თერმოაკინძვა - 100 ეკზ.–დან
სტამბური წესით დაბეჭდილი ყდები - 100 ეკზ.–დან
ფასი შეთანხმებით

ძაფით შეკერვა + მუყაოს ყდა - 100 ეკზ.–დან
ყდის ბეჭდვის ვარიანტები:
- ოფსეტური (სტამბური);
- ტრაფარეტული (შოლკოგრაფია);
- ბუველინი ფოლგირებით (ტყავისმაგვარი ყდა მოოქროვილი);
- ოფსეტურად ნაბეჭდი ლამინირებული;
- ნაბეჭდი + ადგილობრივი UV-ლაქით
ფასი შეთანხმებით

   
  ნუმერაცია

100-დან 1000-მდე - 0.02 ლარი ერთი ნომერი, ხელის ნუმერატორით
1000-დან ზემოთ ავტონუმერატორით – ფასი შეთანხმებით
   
  პერფორაცია

100-დან 1000-მდე - 0.02 ლარი ერთი ხაზი, ხელის პერფორატორით
1000-დან ზემოთ ავტომატით – ფასი შეთანხმებით
   
  კეცვა
   
ტიპი: Tri, Z, Half, Double Parallel, Double Parallel reverce, Open Gate
ტიპი: Close Gate, Roll 4 panel, Accordion 4 Panel, Half than Half, Half than tri
100-დან 1000-მდე - 0.02 ლარი ერთი ხაზი, ნახევრადავტომატით
1000-დან ზემოთ ავტომატით – ფასი შეთანხმებით