სადისტრიბუციო კატალოგები
   

კატალოგი 4გვ (2 ფრთაA4)
ფერადი ბეჭდვა მაღალხარისხიანი + კეცვა
ლამინაცია: 25 მკრ.
ქაღალდი 300 გრ/კვ.მ
ცალის ფასი:*₾
* არ შედის დიზაინის ღირებულება

   

კატალოგი 6გვ (3 ფრთა A4)
ფერადი ბეჭდვა მაღალხარისხიანი + კეცვა
ლამინაცია: 25 მკრ.
ქაღალდი 300 გრ/კვ.მ
ცალის ფასი: *₾
* არ შედის დიზაინის ღირებულება

   

კატალოგი 8გვ (4 ფრთა A4)
ფერადი ბეჭდვა მაღალხარისხიანი + კეცვა
ლამინაცია: 25 მკრ.
ქაღალდი 300 გრ/კვ.მ
ცალის ფასი: *₾
* არ შედის დიზაინის ღირებულება

   
  ფასები მოყვანილია დღგ–ს ჩათვლით.
გადახდა ეროვნული ვალუტით ლარით.