მოსაწვევები სტანდარტული
   

ზომა: A6
(15x10სმ)
ციფრული ბეჭდვა - 8 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ცარცი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
ცალის ფასი: *₾

   

ზომა: A6
გასაშლელი
ციფრული ბეჭდვა - 4 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ცარცი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
ცალის ფასი: *₾

   

ზომა: A5
(15x21სმ)
ციფრული ბეჭდვა - 4 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ცარცი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
ცალის ფასი: *₾
   
ზომა: A5
გასაშლელი

ციფრული ბეჭდვა - 2 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ცარცი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
ცალის ფასი: *₾

   
ზომა: A4-ის 1/3
(21x10სმ)
ციფრული ბეჭდვა - 6 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ცარცი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
ცალის ფასი: *₾
   

ზომა: A4-ის 1/3
გასაშლელი
ციფრული ბეჭდვა - 3 ეკზემპლარიდან
200 გრ/კვ.მ ცარცი, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით;
ცალის ფასი: *₾

  მოსაწვევები არასტანდარტული, ორიგინალური
  არ გაკმაყოფილებთ სტანდარტული პროდუქცია?
ჩვენი დიზაინერები მზად არიან დააკმაყოფილონ თქვენი ნებისმიერი მოთხოვნა, ხოლო საწარმო შემოგთავაზებთ მრავალფეროვან ტექნოლოგიებს ჩანაფიქრის განსახორციელებლად.