ამოსერვა პლოტერით
   


მასალა: ვინილი თვითწებვადი (არაკალი),
ქაღალდი თვითწებვადი, PVC
განი მასალის: მაქს. 126 სმ; მინ. 30 სმ
განი ამოსერვის: მაქსიმუმ 120 სმ
შრიფტის მინიმალური ზომა: 1 სმ
მინიმალური შეკვეთა: 1 კვ.მ
არაკალის ტიპი ამოსერვის ელემენტების ზომა
დიდი საშუალო მცირე
(შრიფტი 2 სმ)
სტანდარტი 1 კვ.მ, ლარი 15 20 25
ოქრო 1 კვ.მ, ლარი - - -
ვერცხლი 1 კვ.მ, ლარი - - -
"მატოვი" 1 კვ.მ, ლარი 25 30 35
გარჩევა 1 კვ.მ, ლარი 2 3 6
დაკვრის ფასი შეთანხმებით (ზედაპირის და ფართის მიხ.)
+ მასტერფირი 6 ლარი (გამჭვირვალე წებვადი ფირი გამოსახულების გადასატანად)

  ამოკვეთა ჰორიზონტალური პრესით
   

კვეთის მაქსიმალური ზომა: 30x42 სმ
მასალა: ქაღალდი, თვითწებვადი ქაღალდი, ბრისტოლი, კარტონი, ტყავი, დერმატინი, ბუველინი, PVC, სხვა ლითონის არაშემცველი ერთგვარი ფურცლოვანი მასალა
ტექნოლოგიის პლიუსია სიიაფე, სისწრაფე და სქელი მასალების კვეთის საშუალება, როგორიცაა სქელი კარტონი, ტყავი, პლასტიკი; რამდენიმე ფენისაგან შემდგარი სქელი მასალები. ამოკვეთა 4-8 მმ–მდე მასალის (სიხისტის მიხედვით). ეს თვისება გვაძლევს საშუალებას თხელი მასალის დასტაც ამოვკვეთოთ და ერთდროულად ერთის ნაცვლად, ათეულამდე პროდუქტი მივიღოთ.
დანის დამზადება მეტალის ფირფიტისგან

 

10 სმ-მდე 20 სმ-მდე 30 სმ და ზევით
გრძივი სმ, ლარი 3 2 1,8
* დადებითი მხარეები: ფასი; დამზადების სისწრაფე (1-2 სამუშაო დღე); უარყოფითი თვისებები: ტექნოლოგია არ იძლევა მკვეთრი კუთხეების ამოკვეთის საშუალებას; კიდეები ნაკლებადხარისხიანია. კვეთავს მცირე დასტებად; ლესვას არ ექვემდებარება; მიდრეკილია დაჟანგებისკენ
დანის დამზადება მეტალის დაფიდან (წრთობით და ჩარხვით)

 

10 სმ-მდე 20 სმ-მდე 30 სმ და ზევით
გრძივი სმ, ლარი 10 8 7
* დადებითი თვისებები: მკვეთრი კუთხეების ამოკვეთა; კიდეები ხარისხიანი; კვეთავს საშუალო დასტებად; სიცოცხლისუნარიანობა დიდი; დაბლაგვების შემდგომ ილესება. უარყოფითი მხარეები: სიძვირე, დამზადების დრო (10-14 დღე)
ამოკვეთის ფასები

 

100 500-მდე 1000-მდე 5000-მდე
კვეთა 1 პრესი, ლარი 0,2 0,15 0,12 0,1
*მორგებაზე გასათვალისწინებელია წუნდება


  კვეთა ვერტიკალური პრესით დაფაზე დამონტაჟებული დანით
   

კვეთის მაქსიმალური ზომა: 47x33 სმ
მასალა: ქაღალდი, თვითწებვადი ქაღალდი, ბრისტოლი, კარტონი, ზოგიერთი ტყავი, ბუველინი, PVC
ტექნოლოგიის პლიუსია:
- სიზუსტე;
- ერთდროულად კვეთის, პერფორაციის და ჩაჭყლეტის საშუალება, რაც აუცილებელია, მაგალითად კოლოფების, საქაღალდეების ან ქაღალდის ჩანთების წარმოებისათვის.
- ერთ დაფაზე განლაგებული რამოდენიმე დანით, სხვადასხვა პროდუქტის ერთდროული კვეთა
დანის დამზადება კვეთისათვის
ფასი 1 გრძ.მ, ლარი 50
* დამზადების დრო 2–დან 10 დღემდე.
ამოკვეთის ფასები

 

100 500-მდე 1000-მდე 5000-მდე
მომზადება-მომართვა. ლარი 5,00

კვეთა 1 პრესი, ლარი

0,15 0,04 0,03 0,025
*რთულ და მცირედეტალებიან კვეთაზე ემატება 10-30%
*მორგებაზე გასათვალისწინებელია წუნდება