ეტიკეტების ბეჭდვა
   

სტანდარტული ეტიკეტები – 5 000 ეკზ.-დან
ზომა: 6x10სმ.; ბეჭდვა ფერადი

ქაღალდი 5 000 10 0000 20 000 30 000 50 000
საეტიკეტო სტანდარტული, ც.ფ. ₾ * * * * *
საეტიკეტო ChromoLux, ც.ფ. ₾ * * * * *
თვითწებვადი ქაღალდი, ც.ფ. ₾ * * * * *
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, ფირები)
   

ეტიკეტები კვერცხის შეფუთვისათვის (10 ცალი) – 5 000 ეკზ.-დან
ზომა: 5x15სმ. ; ბეჭდვა ფერადი

ქაღალდი 5 000 10 0000 20 000 30 000 50 000
თვითწებვადი ქაღალდი, ც.ფ. ₾ * * * * *
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, ფირები)
   

ალკოჰოლური სასმელების ეტიკეტები – 5 000 ეკზ.-დან
ზომები: ეტიკეტი: 9x13სმ. კონტრეტიკეტი: 6x9სმ.; ბეჭდვა ფერადი

ქაღალდი 5 000 10 0000 20 000 30 000 50 000
საეტიკეტო ქრომოლუქსი, ც.ფ. ₾ * * * * *
თვითწებვადი ქრომოლუქსი, ც.ფ. ₾ * * * * *
ფაქტურირებული (ტილო), ც.ფ. ₾ * * * * *
+ სპეც.ფერი (ბრონზა, ვერცხლი), ც.ფ. ₾ +* +* +* +* +*
+ ფოლგირება (ოქრო, ვერცხლი), ც.ფ. ₾ +* +* +* +* +*
+ რელიეფი ამობურცვა, ც.ფ. ₾ +* +* +* +* +*
+ ფიგურული კვეთა, ც.ფ. ₾ +* +* +* +* +*
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, ფირები, კლიშე, დანა)
   
 

შევასრულებთ ნებისმიერი სირთულის ეტიკეტების ბეჭდვას.
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ტექნიკური პარამეტრები და საორიენტაციო ტირაჟი

   
 

   
  ფასები მოყვანილია დღგ–ს ჩათვლით.
გადახდა ეროვნული ვალუტით ლარით.